Liên hệ trực tiếp:

Trường TH & THCS Đại Minh

Huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
ybi-yenbinh-th-thcsdaiminh@edu.viettel.vn